LENTZ THOMSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2007
 • CVR 30608283

Virksomheden LENTZ THOMSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bogense. De blev etableret i 7. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.532 DKK, mens den i 2022 var på -18.168 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.742 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

+133%

Egenkapital

1.100’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

+134%

Årets resultat

202342.742 DKK
2022-128.021 DKK
2021181.440 DKK
202045.508 DKK
2019544.489 DKK
2018115.830 DKK
201795.114 DKK
2016294.678 DKK
2015-835.174 DKK
2014-78.012 DKK
2013-235.601 DKK
201237.995 DKK

Likviditetsgrad

18.432 %

+335%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.106’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.106’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  83’
  -17’
  -
  65’
  56’
  -
  56’
  -13’
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  1.106’
  1.106’
  125’
  914’
  61’
  -
  1.100’
  -
  1.100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LENTZ THOMSEN HOLDING ApS 07.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Tromsøparken 1 · DK-5400 Bogense 04.08.2008
Snedkervænget 3 · DK-5560 Aarup 07.09.2007 03.08.2008
Odensevej 83 · DK-5400 Bogense 07.06.2007 06.09.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 07.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-20 20.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Rene Lentz Thomsen 07.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Lentz Thomsen 07.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LENTZ THOMSEN HOLDING ApS

Tromsøparken 1
5400 Bogense

CVR

30608283

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2007

P-nummer

1013345682

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-