PETER JENSEN VESTERVIG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. apr. 2007
 • CVR 30603222

Virksomheden PETER JENSEN VESTERVIG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vestervig. De blev etableret i 23. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.757 DKK, mens den i 2021 var på -12.424 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.804 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

-108%

Egenkapital

2.189’ DKK

-6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-48’ DKK

-112%

Årets resultat

2022-31.804 DKK
2021392.021 DKK
2020449.950 DKK
2019243.217 DKK
2018421.257 DKK
2017284.089 DKK
2016301.221 DKK
2015267.423 DKK
2014235.450 DKK
2013164.002 DKK
201282.667 DKK

Likviditetsgrad

5.551 %

+460%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.222’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.810’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  5’
  -99’
  55’
  -39’
  -48’
  -
  -48’
  -
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  412’
  -
  -
  412’
  412’
  -
  -
  -
  -
  222’
  1.810’
  2.222’
  125’
  1.660’
  118’
  -
  2.189’
  -
  2.189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  -
  8’
  1’
  33’
  2.222’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PETER JENSEN VESTERVIG HOLDING ApS 23.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Klostergade 9 · DK-7770 Vestervig 23.04.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 23.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-23 23.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Peter Stig Jensen 23.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Stig Jensen 23.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PETER JENSEN VESTERVIG HOLDING ApS

Klostergade 9
7770 Vestervig

CVR

30603222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. april 2007

P-nummer

1013330146

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve anparter/aktier i et andet selskab og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej