RPE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jun. 2007
 • CVR 30603184

Virksomheden RPE ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 6. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.649 DKK, mens den i 2021 var på -3.384 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.226 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

< -999%

Egenkapital

77’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-18.226 DKK
20211.414 DKK
2020273 DKK
20197.175 DKK
2018-5.900 DKK
201785 DKK
20161.148 DKK
2015-265 DKK
2014-2.955 DKK
2013-1.904 DKK
2012-1.911 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-72%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

89’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -13’
  -
  -
  -13’
  -18’
  -
  -18’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  89’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  89’
  125’
  -48’
  -
  -
  77’
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  13’
  89’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RPE ApS 06.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Anemonevej 23 · DK-8500 Grenaa 06.06.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2011
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2011
980000 Uoplyst 06.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-30 30.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ram Peleg 06.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ram Peleg 06.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RPE ApS

Anemonevej 23
8500 Grenaa

CVR

30603184

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juni 2007

P-nummer

1013330103

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CORRUGATEDMARKET.COM ApS
 • CORRUGATEDMARKETONLINE.COM ApS
 • CORRUGATORMARKETONLINE.COM ApS
 • CORRUGATORSHOP.COM ApS
 • CORRUGATORWORLD.COM ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, produktion og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-