ETICA 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2007
 • CVR 30602889

Virksomheden ETICA 2 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 124.707 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

125’ DKK

-92%

Egenkapital

6.009’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

125’ DKK

-92%

Årets resultat

2022124.707 DKK
20211.527.200 DKK
2020818.760 DKK
2019428.627 DKK
2018382.162 DKK
2017995.647 DKK
2016882.997 DKK
20154.423.050 DKK
20141.397.845 DKK
20131.683.407 DKK
2012865.325 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.457’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.457’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  -10’
  -
  125’
  125’
  -
  125’
  -
  125’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  9.457’
  9.457’
  125’
  5.884’
  -
  -
  6.009’
  -
  6.009’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.448’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.457’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ETICA 2 ApS 01.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Amagerbrogade 145 · DK-2300 København S 30.09.2018
Amagerbrogade 145 · DK-2300 København S 28.10.2013 29.09.2018
Amagerbrogade 145 · DK-2300 København S 13.03.2013 27.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 01.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-15 15.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.12.2015
10.125.000 DKK 21.08.2009 14.12.2015
125.000 DKK 01.06.2007 20.08.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Søren Haugaard 01.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Haugaard 01.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ETICA 2 ApS

Amagerbrogade 145
2300 København S

CVR

30602889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2007

P-nummer

1013329040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

haug@image.dk

Telefon

21433523

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-