CORIDATS CAPITAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. maj 2007
 • CVR 30591828

Virksomheden CORIDATS CAPITAL ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 14. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.126 DKK, mens den i 2021 var på -13.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.594.487 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.594’ DKK

+194%

Egenkapital

51.631’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.594’ DKK

+194%

Årets resultat

20223.594.487 DKK
2021-3.810.630 DKK
202051.360.956 DKK
2019-279.464 DKK
2018-147.990 DKK
2017429.809 DKK
2016-523.130 DKK
2015-286.424 DKK
2014-600.040 DKK
2013129.405 DKK
2012714.032 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

53.020’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  3.722’
  -111’
  -
  3.612’
  3.594’
  -
  3.594’
  -
  3.594’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53.015’
  53.015’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  53.020’
  125’
  51.506’
  -
  -
  51.631’
  -
  51.631’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  430’
  -
  10’
  948’
  1.389’
  53.020’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CORIDATS CAPITAL ApS 14.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 114C · DK-2300 København S 28.11.2016
Korsikavej 4 · DK-2300 København S 01.04.2008 27.11.2016
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 14.05.2007 31.03.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 06.02.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 05.02.2008
980000 Uoplyst 14.05.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-03-14 14.03.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.03.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Henrik Stadi 14.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Henrik Stadi 27.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CORIDATS CAPITAL ApS

Amager Strandvej 114
2300 København S

CVR

30591828

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. maj 2007

P-nummer

1013297238

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CORIDATS GROUP HOLDING ApS
 • CORIDATS INVESTMENTS ApS
 • CORIDATS PARTNERS ApS
 • CORIDATS SECURITIES ApS
 • CORIDATS VENTURES ApS

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael.stadi@hotmail.com

Telefon

20666044

Formål

Selskabets formål er holding, investerings- og finansieringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-