RØNDBJERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. maj 2007
 • CVR 30591666

Virksomheden RØNDBJERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randbøl. De blev etableret i 14. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -21.071 DKK, mens den i 2022 var på -143.663 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.456 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

+131%

Egenkapital

1.413’ DKK

+2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

30’ DKK

+131%

Årets resultat

202330.456 DKK
2022-98.936 DKK
2021494.443 DKK
2020404.239 DKK
2019541.732 DKK
2018122.818 DKK
2017132.482 DKK
20163.864 DKK
20154.471 DKK
20143.877 DKK
2013-27.755 DKK
20121.357 DKK

Likviditetsgrad

1.065 %

-23%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.557’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.525’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -21’
  -
  -
  6’
  -21’
  -
  -5’
  56’
  52’
  30’
  -
  30’
  -
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  31’
  -
  -
  1.463’
  -
  4’
  1.525’
  1.557’
  125’
  1.288’
  -
  -
  1.413’
  -
  1.413’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  1.557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RØNDBJERG HOLDING ApS 14.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Hærvejen 26 · DK-7183 Randbøl 28.12.2022
Gøddingvej 11 · DK-7184 Vandel 14.11.2021 27.12.2022
Mølleparken 47 · DK-7184 Vandel 25.01.2012 13.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 14.05.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-30 30.11.2015
2007-05-14 14.05.2007 29.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.12.2015
Selskabet tegnes af direktør. 14.05.2007 02.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Røndbjerg Nielsen 14.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Røndbjerg Nielsen 14.05.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RØNDBJERG HOLDING ApS

Hærvejen 26
7183 Randbøl

CVR

30591666

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. maj 2007

P-nummer

1013296398

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten.sanitec@gmail.com

Telefon

20441636

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter, aktier og andre værdipapirer, efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-