SVEJSESERVICE.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. apr. 2007
 • CVR 30591607

Virksomheden SVEJSESERVICE.DK ApS befinder sig i branchen "Reparation af jern- og metalvarer" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 13. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 88.613 DKK, mens den i 2021 var på 17.636 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 71.801 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

72’ DKK

+314%

Egenkapital

127’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+313%

Årets resultat

202271.801 DKK
202117.349 DKK
2020-2.188 DKK
201911.952 DKK
201828.458 DKK
20174.684 DKK
201641.374 DKK
201532.324 DKK
2014-4.357 DKK
2013-226.913 DKK
2012465.193 DKK

Likviditetsgrad

1.268 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

89’ DKK

+402%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  4’
  92’
  -
  92’
  -20’
  72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  37’
  38’
  138’
  138’
  125’
  2’
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  6’
  11’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVEJSESERVICE.DK ApS 13.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Stenhøjvej 6 · DK-3650 Ølstykke 08.10.2015
Industrivej 48 · DK-4000 Roskilde 12.03.2015 07.10.2015
Truelsvej 4 · DK-2640 Hedehusene 13.04.2007 11.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
331100 Reparation af jern- og metalvarer 01.01.2008
285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 01.05.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 13.04.2007 30.04.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-13 13.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Direktøren tegner Selskabet 13.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Mads Rudbæk 13.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Rudbæk 30.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVEJSESERVICE.DK ApS

Stenhøjvej 6
3650 Ølstykke

CVR

30591607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. april 2007

P-nummer

1013296118

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

331100
Reparation af jern- og metalvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

svejseservice@svejseservice.dk

Telefon

40311972

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at beskæftige sig med maskinforbejdningsprocesser og relaterede områder.

Tegningsregel

Direktøren tegner Selskabet

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-