SAMBA INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2007
 • CVR 30587510

Virksomheden SAMBA INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 15. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.359 DKK, mens den i 2022 var på -19.024 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 56.877 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

+131%

Egenkapital

-3.266’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

57’ DKK

+131%

Årets resultat

202356.877 DKK
2022-184.013 DKK
2021-269.781 DKK
20204.454.034 DKK
2019-6.250 DKK
2018-6.250 DKK
2017-6.250 DKK
2016-5.270 DKK
2015-6.250 DKK
2014-14.050 DKK
201324.791 DKK
2012247.155 DKK

Likviditetsgrad

2.112 %

+22%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1.031 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

317’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

3.583’ DKK

-2%

Tilgodehavende

317’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  83’
  -
  -
  83’
  57’
  -
  57’
  -
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  317’
  317’
  125’
  -3.391’
  -
  -
  -3.266’
  -
  -3.266’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.568’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SAMBA INVEST ApS 15.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Dirch Passers Allé 7 · DK-2000 Frederiksberg 13.03.2018
Ved Lindevangen 28 · DK-2000 Frederiksberg 25.11.2008 12.03.2018
Ved Lindevangen 20 · DK-2000 Frederiksberg 15.05.2007 24.11.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 15.05.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-05-15 15.05.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2007

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Due Petersen 15.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Due Petersen 15.05.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SAMBA INVEST ApS

Dirch Passers Allé 7
2000 Frederiksberg

CVR

30587510

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2007

P-nummer

1013283857

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investerings- og finansieringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-