JCJ SERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2007
 • CVR 30582233

Virksomheden JCJ SERVICE ApS befinder sig i branchen "Anden anlægsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 3. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 587.692 DKK, mens den i 2022 var på 123.567 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -114.694 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lasse Espersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-115’ DKK

-854%

Egenkapital

-191’ DKK

-150%

Omsætning

-

Resultat før skat

-109’ DKK

-652%

Årets resultat

2023-114.694 DKK
202215.211 DKK
2021-13.363 DKK
202099.664 DKK
2019-738.286 DKK
2018-414.992 DKK
201775.848 DKK
2016309.017 DKK
2015204.592 DKK
2014-20.156 DKK
2013245.053 DKK
2012278.988 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-70 %

-470%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-122 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

157’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

588’ DKK

+376%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

146’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  588’
  -695’
  -3’
  -
  -110’
  0
  -1’
  -
  1’
  -109’
  -
  -109’
  -5’
  -115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  118’
  -
  -
  6’
  146’
  157’
  125’
  -316’
  -
  -
  -191’
  -
  -191’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  254’
  -
  157’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JCJ SERVICE ApS 03.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ørslev Gade 71 · DK-4100 Ringsted 09.01.2013
Almstoftevej 37 · DK-4100 Ringsted 06.12.2011 08.01.2013
Ringstedvej 21 · DK-4690 Haslev 19.01.2011 05.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 01.01.2014
429000 Anden anlægsvirksomhed 01.12.2008 31.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.11.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-25 25.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Espersen 14.01.2011
Jørgen Legin Sørensen 03.05.2007 14.01.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Espersen 01.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JCJ SERVICE ApS

Ørslev Gade 71
4100 Ringsted

CVR

30582233

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2007

P-nummer

1013267339

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

429900
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lasseespersen@gmail.com

Telefon

40358850

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er service og handel og efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-