ENTREPRENØRFIRMAET FLEMMING LARSEN-LEDET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2007
 • CVR 30578147

Virksomheden ENTREPRENØRFIRMAET FLEMMING LARSEN-LEDET ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 3. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.202.169 DKK, mens den i 2021 var på 6.885.964 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 794.586 DKK.

Medarbejderstaben består af 41 personer, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Larsen-Ledet.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

795’ DKK

+2%

Egenkapital

3.710’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.025’ DKK

+4%

Årets resultat

2022794.586 DKK
2021775.756 DKK
2020285.561 DKK
2019449.315 DKK
2018453.123 DKK
201739.510 DKK
2016323.673 DKK
201546.694 DKK
2014150.570 DKK
2013-130.439 DKK
2012103.832 DKK

Likviditetsgrad

190 %

+11%
God

Afkastningsgrad

16 %

-16%
God

Soliditetsgrad

55 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.735’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

8.202’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.701’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8.202’
  -6.750’
  -388’
  -
  1.064’
  8’
  -47’
  -
  -39’
  1.025’
  -
  1.025’
  -230’
  795’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.034’
  -
  1.034’
  -
  -
  -
  -
  1.034’
  160’
  1.438’
  1.804’
  -
  542’
  5.701’
  6.735’
  125’
  3.585’
  -
  -
  3.710’
  -
  3.710’
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.407’
  1.368’
  3.001’
  6.735’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENTREPRENØRFIRMAET FLEMMING LARSEN-LEDET ApS 03.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sneppevej 17 · DK-9440 Aabybro 03.05.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 03.05.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-25 25.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Larsen-Ledet 03.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Larsen-Ledet 03.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENTREPRENØRFIRMAET FLEMMING LARSEN-LEDET ApS

Sneppevej 17
9440 Aabybro

CVR

30578147

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2007

P-nummer

1013253524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@flemminglarsen-ledet.dk

Telefon

20128277

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

41

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-