ST 1 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2007
 • CVR 30574478

Virksomheden ST 1 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 26. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 270.274 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

270’ DKK

+58%

Egenkapital

3.323’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

270’ DKK

+59%

Årets resultat

2023270.274 DKK
2022170.605 DKK
2021179.774 DKK
2020636.916 DKK
2019838.323 DKK
2018614.200 DKK
2017368.324 DKK
2016-180.437 DKK
2015250.507 DKK
2014138.846 DKK
2013151.720 DKK
2012251.973 DKK

Likviditetsgrad

1.393 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.538’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.991’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  270’
  270’
  270’
  -
  270’
  0
  270’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  547’
  -
  -
  547’
  547’
  -
  -
  1.413’
  630’
  948’
  2.991’
  3.538’
  125’
  2.973’
  122’
  -
  3.323’
  -
  3.323’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  15’
  215’
  3.538’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ST 1 HOLDING ApS 26.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Willemoesgade 63 · DK-2100 København Ø 11.09.2018
Ringstedgade 7 · DK-2100 København Ø 02.07.2014 10.09.2018
Esrumvej 450 · DK-3080 Tikøb 26.04.2007 01.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 26.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-09 09.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion. 09.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Steen Jørgensen 26.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Jørgensen 26.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ST 1 HOLDING ApS

Willemoesgade 63
2100 København Ø

CVR

30574478

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2007

P-nummer

1013244126

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

stj@st1ea.dk

Telefon

25381244

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed og at eje og investere i aktier og værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-