HOUSE OF BLINDS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2007
 • CVR 30574044

Virksomheden HOUSE OF BLINDS ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 1. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.774.560 DKK, mens den i 2021 var på 918.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 137.736 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Poul Filtenborg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

138’ DKK

-1%

Egenkapital

1.333’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

179’ DKK

0%

Årets resultat

2022137.736 DKK
2021138.726 DKK
2020429.455 DKK
2019439.155 DKK
2018174.292 DKK
2017180.405 DKK
201654.442 DKK
2015253.622 DKK
2014-71.615 DKK
2013170.828 DKK
201229.168 DKK

Likviditetsgrad

265 %

+29%
God

Afkastningsgrad

9 %

+13%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.075’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

1.775’ DKK

+93%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.914’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.775’
  -1.562’
  -20’
  -
  193’
  0
  -14’
  -
  -14’
  179’
  -
  179’
  -41’
  138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  76’
  -
  76’
  -
  -
  84’
  84’
  160’
  -
  484’
  -
  0
  1.362’
  1.914’
  2.075’
  125’
  8’
  1.200’
  -
  1.333’
  -
  1.333’
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  -
  -
  321’
  295’
  723’
  2.075’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOUSE OF BLINDS ApS 17.11.2009
HOUSE OF BLINDS HOLDING ApS 01.04.2007 16.11.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Engelsborgvej 29 · DK-2800 Kgs.Lyngby 12.01.2010
M.P. Bruuns Gade 46 · DK-8000 Århus C 01.04.2007 11.01.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 01.01.2013
475920 Boligtekstilforretninger 07.12.2010 31.12.2012
464100 Engroshandel med tekstiler 17.11.2009 06.12.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-11 11.05.2021
2010-01-01 01.01.2010 10.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én af direktørerne eller af den samlede direktion i forening. 01.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Ulla Filtenborg 01.04.2007 01.02.2014
Poul Filtenborg 01.04.2007

Legalle ejere

Navn Fra Til
Poul Filtenborg Holding ApS 15.03.2019
Poul Filtenborg 01.04.2007 15.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Filtenborg 01.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOUSE OF BLINDS ApS

Engelsborgvej 29
2800 Kgs.Lyngby

CVR

30574044

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2007

P-nummer

1013242948

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

475300
Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailhandelsvirksomhed med gardiner, sol afskærmninger og beslægtede produkter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én af direktørerne eller af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-