PH HOLDING 2007 ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2007
 • CVR 30571924

Virksomheden PH HOLDING 2007 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Glejbjerg. De blev etableret i 26. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.073.661 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.074’ DKK

-509%

Egenkapital

21.842’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.049’ DKK

-549%

Årets resultat

2020-1.073.661 DKK
2019-176.362 DKK
2018-6.926.058 DKK
2017422.916 DKK
20161.605.365 DKK
20152.985.879 DKK
20143.239.375 DKK
20132.373.049 DKK
20122.645.889 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

23.598’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.756’ DKK

+1%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  36’
  -36’
  173’
  -23’
  -
  150’
  -1.049’
  -
  -1.049’
  -
  -1.074’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23.425’
  23.425’
  -
  -
  -
  173’
  -
  -
  23.598’
  125’
  21.606’
  111’
  -
  21.842’
  -
  21.842’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.518’
  -
  -
  153’
  25’
  -
  -
  238’
  23.598’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PH HOLDING 2007 ApS 26.04.2007 22.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Gettrupvej 14 · DK-6752 Glejbjerg 26.04.2007 22.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 22.11.2022
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 26.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-26 26.04.2007 22.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.04.2007 22.11.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.04.2007 15.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Birgit Henningsen 04.01.2021 15.12.2021
Preben Jakob Henningsen 26.04.2007 04.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Birgit Henningsen 04.01.2021
Birgit Henningsen 04.01.2021 22.11.2022
Preben Jakob Henningsen 26.04.2007 04.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgit Henningsen 26.04.2007
Preben Jakob Henningsen 26.04.2007 22.11.2022
Birgit Henningsen 26.04.2007 22.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PH HOLDING 2007 ApS

Gettrupvej 14
6752 Glejbjerg

CVR

30571924

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2007

P-nummer

1013237383

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet har til formål at drive virksomhed med investering samt at virke som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-