LIME MANAGEMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2007
 • CVR 30568672

Virksomheden LIME MANAGEMENT ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 24. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.843 DKK, mens den i 2022 var på 244.491 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-103%

Egenkapital

588’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-104%

Årets resultat

2023-7.382 DKK
2022246.030 DKK
202153.583 DKK
202078.285 DKK
201947.970 DKK
201894.319 DKK
2017102.727 DKK
2016-17.669 DKK
2015-23.539 DKK
2014-18.613 DKK
201322.326 DKK
201254.011 DKK

Likviditetsgrad

5.112 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

600’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

-111%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

600’ DKK

+71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -6’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  333’
  243’
  600’
  600’
  125’
  463’
  -
  -
  588’
  -
  588’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  12’
  600’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIME MANAGEMENT ApS 24.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Mariendalsvej 73 · DK-2000 Frederiksberg 26.11.2018
Mariendalsvej 73 · DK-2000 Frederiksberg 24.04.2007 25.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 24.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-24 24.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Kandrup Nielsen 24.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Kandrup Nielsen 31.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIME MANAGEMENT ApS

Mariendalsvej 73
2000 Frederiksberg

CVR

30568672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2007

P-nummer

1013228457

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

23708268

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-