Loopme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2007
 • CVR 30566106

Virksomheden Loopme ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 10. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.473 DKK, mens den i 2021 var på -3.905 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.339 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-79%

Egenkapital

634’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

-79%

Årets resultat

202215.339 DKK
202172.356 DKK
2020438.831 DKK
201961.026 DKK
2018-23.099 DKK
2017-2.549 DKK
201648.891 DKK
201527.495 DKK
201498.004 DKK
201337.672 DKK
2012-75.406 DKK

Likviditetsgrad

8.131 %

+4%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

638’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

394’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  22’
  -
  -
  22’
  15’
  -
  15’
  -
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  244’
  244’
  -
  -
  -
  2’
  392’
  394’
  638’
  125’
  389’
  118’
  -
  634’
  -
  634’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  638’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Loopme ApS 19.09.2019
FB COMPUTING ApS 10.04.2007 18.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevænget 76 · DK-3500 Værløse 27.05.2021
Nørrevænget 76 · DK-3500 Værløse 23.08.2017 26.05.2021
Magledalen 8 · DK-2860 Søborg 05.09.2011 22.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.06.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 10.04.2007 31.05.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-19 19.09.2019
2007-04-10 10.04.2007 18.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 10.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Bregnvig 10.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Bregnvig 10.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Loopme ApS

Nørrevænget 76
3500 Værløse

CVR

30566106

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2007

P-nummer

1013220839

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

flemming@bregnvig.dk

Telefon

28712234

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-