KLAUS STRANDHAUGE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2007
 • CVR 30558650

Virksomheden KLAUS STRANDHAUGE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 18. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 780.856 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

781’ DKK

+171%

Egenkapital

1.474’ DKK

+113%

Omsætning

-

Resultat før skat

781’ DKK

+171%

Årets resultat

2022780.856 DKK
2021287.944 DKK
2020179.997 DKK
2019328.988 DKK
2018144.119 DKK
2017-111.883 DKK
2016-55.797 DKK
201550.030 DKK
2014156.371 DKK
2013-141.209 DKK
2012120.337 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.685’ DKK

+65%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

317’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  4’
  -
  716’
  720’
  781’
  -
  781’
  0
  781’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  950’
  -
  -
  -
  1.367’
  -
  -
  -
  -
  -
  317’
  1.685’
  125’
  461’
  -
  -
  1.474’
  -
  1.474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.685’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLAUS STRANDHAUGE HOLDING ApS 18.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Ringvej 43A · DK-5750 Ringe 17.09.2019
Østre Ringvej 43A · DK-5750 Ringe 29.10.2018 16.09.2019
Østre Ringvej 43A · DK-5750 Ringe 08.04.2016 28.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 18.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Strandhauge 18.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Strandhauge 18.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLAUS STRANDHAUGE HOLDING ApS

Østre Ringvej 43
5750 Ringe

CVR

30558650

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2007

P-nummer

1013890060

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i anlægsaktiver samt al dermed beslægtet og afledet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-