CN MURERSERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2007
 • CVR 30555228

Virksomheden CN MURERSERVICE ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 1. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

88’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20216.000 DKK
20200 DKK
201913.360 DKK
20183.333 DKK
2017-11.119 DKK
201611.329 DKK
201513.775 DKK
201486.974 DKK
201350.667 DKK
2012-24.063 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

88’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

88’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  88’
  88’
  125’
  -42’
  -
  5’
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CN MURERSERVICE ApS 01.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglesangsvej 19 · DK-2680 Solrød Strand 09.11.2020
Viktoriagade 14A · DK-1655 København V 14.03.2019 08.11.2020
Bagsværd Hovedgade 146 · DK-2880 Bagsværd 14.11.2018 13.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 01.01.2008
452510 Murerforretninger 01.07.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 01.06.2007 30.06.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-01 01.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Claus Blume Nielsen 01.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Blume Nielsen 01.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CN MURERSERVICE ApS

Fuglesangsvej 19
2680 Solrød Strand

CVR

30555228

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2007

P-nummer

1013408951

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtede virksomheder, herunder investering i ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja