J.M.L HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2007
 • CVR 30554612

Virksomheden J.M.L HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 28. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 458.390 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

458’ DKK

+402%

Egenkapital

2.411’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

456’ DKK

+417%

Årets resultat

2023458.390 DKK
202291.290 DKK
2021-6.127 DKK
2020-11.280 DKK
2019417.617 DKK
2018272.103 DKK
2017538.166 DKK
2016827.340 DKK
20151.000.952 DKK
20141.395.155 DKK
2013716.119 DKK
20121.371.558 DKK

Likviditetsgrad

1.219 %

-81%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.515’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.270’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  467’
  467’
  456’
  -
  456’
  -
  458’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.246’
  -
  -
  1.246’
  1.246’
  -
  -
  1.021’
  -
  197’
  1.270’
  2.515’
  126’
  1.785’
  500’
  -
  2.411’
  -
  2.411’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  104’
  2.515’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.M.L HOLDING ApS 25.05.2010
PER HEJSTVIG-LARSEN ApS 28.06.2007 24.05.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 124 · DK-2900 Hellerup 29.04.2016
Onsgårdsvej 31 · DK-2900 Hellerup 24.05.2012 28.04.2016
Ordrupgårdvej 3 · DK-2920 Charlottenlund 28.06.2007 23.05.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.07.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 28.06.2007 30.06.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-25 25.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 25.05.2010
125.000 DKK 28.06.2007 24.05.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Julie Lønhart 25.05.2010
Per Laust Hejstvig-Larsen 28.06.2007 25.05.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Lønhart 28.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.M.L HOLDING ApS

Strandvejen 124
2900 Hellerup

CVR

30554612

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2007

P-nummer

1013408404

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-