LJ HOLDING AF 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2007
 • CVR 30552547

Virksomheden LJ HOLDING AF 2007 ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Egtved. De blev etableret i 19. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.438 DKK, mens den i 2021 var på -7.891 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.503.278 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.503’ DKK

+29%

Egenkapital

7.355’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.511’ DKK

+28%

Årets resultat

20221.503.278 DKK
20211.166.621 DKK
2020843.732 DKK
2019-846.767 DKK
2018719.588 DKK
2017513.322 DKK
2016-14.751 DKK
2015539.681 DKK
2014329.399 DKK
2013529.824 DKK
2012472.481 DKK

Likviditetsgrad

8.789 %

+37%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.378’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-134%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.004’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  58’
  -6’
  1.478’
  1.530’
  1.511’
  -
  1.511’
  -8’
  1.503’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.374’
  -
  -
  5.374’
  5.374’
  -
  -
  1.435’
  169’
  397’
  2.004’
  7.378’
  125’
  4.115’
  118’
  -
  7.355’
  -
  7.355’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  9’
  23’
  7.378’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LJ HOLDING AF 2007 ApS 19.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Vinkelgårdsvej 40 · DK-6040 Egtved 08.09.2020
Egtvedvej 73 · DK-6040 Egtved 19.06.2007 07.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.07.2012
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 30.06.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-19 19.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lars Jørgensen 19.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Jørgensen 19.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LJ HOLDING AF 2007 ApS

Vinkelgårdsvej 40
6040 Egtved

CVR

30552547

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2007

P-nummer

1013406444

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, at eje aktier og anparter samt anden hermed forbunden virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller