TREPILE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2007
 • CVR 30549333

Virksomheden TREPILE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 21. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 99.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

99’ DKK

-53%

Egenkapital

355’ DKK

+39%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

98’ DKK

-53%

Årets resultat

202299.118 DKK
2021209.556 DKK
2020124.505 DKK
2019107.664 DKK
2018274.375 DKK
2017-146.767 DKK
201636.477 DKK
2015-143.678 DKK
2014-65.536 DKK
201365.596 DKK
201230.518 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

451’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

-47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  98’
  -
  98’
  -1’
  99’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  420’
  -
  -
  420’
  420’
  -
  -
  -
  0
  -
  32’
  451’
  125’
  -
  -
  -
  355’
  -
  355’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  -
  -
  5’
  -
  96’
  451’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TREPILE HOLDING ApS 21.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Valby Langgade 39A · DK-2500 Valby 12.04.2023
Vesterbrogade 148G · DK-1620 København V 27.08.2015 11.04.2023
Vesterbrogade 161 · DK-1800 Frederiksberg C 21.06.2007 26.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 21.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-21 21.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Pia Trepile 21.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pia Trepile 21.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TREPILE HOLDING ApS

Valby Langgade 39
2500 Valby

CVR

30549333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2007

P-nummer

1013391994

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

blomster@frk-trepile.dk

Telefon

33238850

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-