EGEGÅRDSVEJ 39 ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2007
 • CVR 30548868

Virksomheden EGEGÅRDSVEJ 39 ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 20. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -18.949 DKK, mens den i 2022 var på 109 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.989 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

< -999%

Egenkapital

107’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-18.989 DKK
20221 DKK
20213 DKK
20208 DKK
20192 DKK
20181 DKK
201794 DKK
201650 DKK
201536 DKK
201460 DKK
201387 DKK
201264 DKK

Likviditetsgrad

148 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

464’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

357’ DKK

-20%

Tilgodehavende

262’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  -
  0
  -
  0
  -19’
  -
  -19’
  -
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  201’
  201’
  201’
  -
  10’
  -
  13’
  95’
  262’
  464’
  125’
  -18’
  -
  -
  107’
  -
  107’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  180’
  -
  -
  -
  -
  -
  177’
  177’
  464’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS 20.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Else Sørensens Vej 30 · DK-2610 Rødovre 03.09.2021
Egegårdsvej 39 · DK-2610 Rødovre 17.06.2021 02.09.2021
Egegårdsvej 39 · DK-2610 Rødovre 01.06.2021 16.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 14.12.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 13.12.2017
980000 Uoplyst 20.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-09-24 24.09.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 31.01.2024 08.02.2024
Virksomheden tegnes af en likvidator 22.06.2023 09.01.2024
Selskabet tegnes af en direktør 24.09.2007 21.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jan Valther Hansen 14.02.2018
Jan Valther Hansen 14.02.2018 22.06.2023
Bent Ejner Ambæk 20.06.2007 14.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EGEGÅRDSVEJ 39 ApS

Else Sørensens Vej 30
2610 Rødovre

CVR

30548868

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2007

P-nummer

1013391560

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22467784

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administration

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej