Cardby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2007
 • CVR 30548272

Virksomheden Cardby ApS befinder sig i branchen "Fotografisk virksomhed" og har adresse i Hasselager. De blev etableret i 20. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 60.093 DKK, mens den i 2022 var på 61.458 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.127 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Richard Skovby.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

-181%

Egenkapital

49’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-109%

Årets resultat

2023-32.127 DKK
202239.709 DKK
202130.507 DKK
2020-4.016 DKK
2019-6.146 DKK
20181.771 DKK
20172.986 DKK
2016-69 DKK
2015-5.696 DKK
2014-11.875 DKK
2013-11.643 DKK
201226.008 DKK

Likviditetsgrad

246 %

-45%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-111%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

74’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

60’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

62’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  60’
  -64’
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -28’
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  -
  1’
  -
  0
  61’
  62’
  74’
  125’
  -76’
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  25’
  74’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cardby ApS 26.05.2016
Hasselager Budget & Regnskab ApS 23.06.2015 25.05.2016
CARDBY ApS 28.11.2014 22.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Svanlevvej 99 · DK-8361 Hasselager 17.01.2018
Svanlevvej 99 · DK-8361 Hasselager 20.06.2007 16.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
742000 Fotografisk virksomhed 26.05.2016
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2015 25.05.2016
742000 Fotografisk virksomhed 31.12.2013 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-02 02.10.2020
2016-05-26 26.05.2016 01.10.2020
2015-06-23 23.06.2015 25.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Richard Skovby 20.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Richard Skovby 20.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cardby ApS

Svanlevvej 99
8361 Hasselager

CVR

30548272

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2007

P-nummer

1013390998

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ric Fotografi ApS

Branchekode

742000
Fotografisk virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@ric-fotografi.dk

Telefon

42727703

Formål

Selskabets formål er salg af tjenesteydelser og anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-