JOLIT EJENDOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2008
 • CVR 30544102

Virksomheden JOLIT EJENDOM ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Otterup. De blev etableret i 9. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 405.870 DKK, mens den i 2021 var på 495.325 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.912 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

-58%

Egenkapital

936’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

144’ DKK

-57%

Årets resultat

2022111.912 DKK
2021263.533 DKK
2020204.717 DKK
2019199.412 DKK
2018183.151 DKK
2017243.520 DKK
2016280.248 DKK
20150 DKK
2014-151.333 DKK
2013171.300 DKK
2012146.697 DKK

Likviditetsgrad

32 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

20 %

-47%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.687’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

406’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

3.627’ DKK

+28%

Tilgodehavende

81’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  406’
  -
  -125’
  -
  281’
  -
  -136’
  -
  -136’
  144’
  -
  144’
  -32’
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  43’
  -
  4.606’
  -
  -
  -
  -
  4.606’
  -
  -
  -
  -
  81’
  81’
  4.687’
  125’
  694’
  118’
  -
  936’
  -
  936’
  124’
  124’
  -
  -
  -
  -
  3.374’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  253’
  4.687’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOLIT EJENDOM ApS 09.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ørkebyvej 12 · DK-5450 Otterup 20.10.2009
Ørkebyvej 1 · DK-5450 Otterup 09.05.2008 19.10.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 20.10.2009
931300 Fitnesscentre 09.05.2008 19.10.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-08 08.02.2020
2008-05-09 09.05.2008 07.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af begge direktører i forening. 09.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Litti Petersen 09.05.2008
John Stenner Rasmussen 09.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Stenner Rasmussen 09.05.2008
Litti Petersen 09.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOLIT EJENDOM ApS

Ørkebyvej 12
5450 Otterup

CVR

30544102

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2008

P-nummer

1014415099

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investering samt andet dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af begge direktører i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller