JESPER SCHOU ØSTERGAARD HOLDING AF 2008 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2008
 • CVR 30540344

Virksomheden JESPER SCHOU ØSTERGAARD HOLDING AF 2008 ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Billund. De blev etableret i 15. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.300 DKK, mens den i 2021 var på -5.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 542.884 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

543’ DKK

-28%

Egenkapital

3.472’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

657’ DKK

-29%

Årets resultat

2022542.884 DKK
2021756.184 DKK
2020194.521 DKK
2019295.982 DKK
2018-2.631 DKK
2017275.012 DKK
2016-17.029 DKK
2015382.287 DKK
2014152.263 DKK
201359.292 DKK
2012169.589 DKK

Likviditetsgrad

6.904 %

+232%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.518’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.186’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  491’
  -9’
  -
  482’
  657’
  -
  657’
  -
  543’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  332’
  332’
  -
  -
  -
  7’
  500’
  3.186’
  3.518’
  125’
  3.297’
  50’
  -
  3.472’
  -
  3.472’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  46’
  3.518’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JESPER SCHOU ØSTERGAARD HOLDING AF 2008 ApS 15.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Flintemarken 43 · DK-7190 Billund 20.11.2017
Flintemarken 43 · DK-7190 Billund 15.04.2008 19.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.01.2010
999999 Uoplyst 15.04.2008 31.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-31 31.05.2017
2008-04-15 15.04.2008 30.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 15.04.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Schou Østergaard 15.04.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Schou Østergaard 15.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JESPER SCHOU ØSTERGAARD HOLDING AF 2008 ApS

Flintemarken 43
7190 Billund

CVR

30540344

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2008

P-nummer

1014382336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

defem@c.dk

Telefon

40614303

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og formueadministration samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-