MM HOLDING, VIBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. apr. 2008
 • CVR 30539567

Virksomheden MM HOLDING, VIBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 22. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.181 DKK, mens den i 2022 var på -3.856 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 178.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

178’ DKK

+239%

Egenkapital

1.248’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

224’ DKK

+239%

Årets resultat

2023178.154 DKK
2022-127.970 DKK
2021208.644 DKK
2020363.897 DKK
2019134.857 DKK
2018169.739 DKK
2017295.338 DKK
201653.205 DKK
2015219.066 DKK
2014110.575 DKK
2013124.034 DKK
2012-29.343 DKK

Likviditetsgrad

41.702 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.251’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.251’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  260’
  -51’
  18’
  228’
  224’
  -
  224’
  -46’
  178’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  329’
  1.251’
  1.251’
  125’
  1.062’
  61’
  -
  1.248’
  -
  1.248’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  1.251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MM HOLDING, VIBORG ApS 22.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Brovej 12 · DK-8800 Viborg 14.09.2021
Brovej 12 · DK-8800 Viborg 28.06.2019 13.09.2021
Sct. Mathias Gade 76A · DK-8800 Viborg 12.12.2018 27.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 22.04.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-01 01.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 01.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Heidi Lindgård Holm-Pedersen 22.04.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heidi Lindgård Holm-Pedersen 22.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MM HOLDING, VIBORG ApS

Brovej 12
8800 Viborg

CVR

30539567

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. april 2008

P-nummer

1014381445

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61282700

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-