HAMBECH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2014
 • CVR 30538021

Virksomheden HAMBECH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højslev. De blev etableret i 4. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.500 DKK, mens den i 2021 var på -1.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.503 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

0%

Egenkapital

-27’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-1.503 DKK
2021-1.501 DKK
202023.299 DKK
2019-29.918 DKK
2018-127.565 DKK
2017-248.978 DKK
2016-89.319 DKK
2015-107.434 DKK
2014113.997 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-108 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

25’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  0
  25’
  25’
  50’
  -77’
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  52’
  25’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAMBECH HOLDING ApS 04.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Viborgvej 288 · DK-7840 Højslev 04.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-04 04.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 04.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Bech Christensen 04.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Bech Christensen 04.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAMBECH HOLDING ApS

Viborgvej 288
7840 Højslev

CVR

30538021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2014

P-nummer

1019443929

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carstencama@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og eje kapitalandele i øvrige selskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-