BIG LOOP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2014
 • CVR 30536312

Virksomheden BIG LOOP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 20. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.854 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

+52%

Egenkapital

940’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

+54%

Årets resultat

2023-17.854 DKK
2022-37.017 DKK
2021488.298 DKK
2020244.999 DKK
201972.666 DKK
201827.884 DKK
2017311.334 DKK
201685.096 DKK
2015142.488 DKK

Likviditetsgrad

1.600 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

0 %

+136%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+56%
God

Overskudsgrad

-

Balance

992’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

839’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  -
  9’
  12’
  -19’
  -
  -19’
  -1’
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  -
  -
  154’
  154’
  -
  -
  553’
  -
  189’
  839’
  992’
  50’
  727’
  59’
  -
  940’
  -
  940’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  18’
  52’
  992’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIG LOOP HOLDING ApS 20.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Engvej 24 · DK-2300 København S 25.10.2018
Engvej 24 · DK-2300 København S 20.05.2014 24.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-20 20.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Frank Biel Knudsen 20.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Biel Knudsen 20.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIG LOOP HOLDING ApS

Engvej 24
2300 København S

CVR

30536312

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2014

P-nummer

1019402823

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

frankbiel@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i driftsselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-