ACHTUNG BABY INC. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2014
 • CVR 30535979

Virksomheden ACHTUNG BABY INC. ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København NV. De blev etableret i 1. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 130.523 DKK, mens den i 2020 var på 129.828 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 258.742 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

259’ DKK

-50%

Egenkapital

4.841’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

333’ DKK

-42%

Årets resultat

2021258.742 DKK
2020514.604 DKK
2019269.464 DKK
2018-296.503 DKK
201739.516 DKK
201641.702 DKK
201510.492 DKK
2014-22.291 DKK

Likviditetsgrad

2.170 %

-38%
God

Afkastningsgrad

1 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.853’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

4.013’ DKK

+2%

Tilgodehavende

4.527’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  131’
  -
  -81’
  -
  50’
  323’
  -40’
  -
  283’
  333’
  -
  333’
  -74’
  259’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  4.326’
  -
  -
  -
  -
  4.326’
  -
  -
  -
  18’
  182’
  4.527’
  8.853’
  50’
  4.734’
  57’
  -
  4.841’
  -
  4.841’
  -
  -
  3.804’
  -
  -
  -
  3.804’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  209’
  8.853’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ACHTUNG BABY INC. ApS 01.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Skovstjernevej 3 · DK-2400 København NV 01.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.04.2014 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-01 01.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør elle af den samlede direktion. 01.04.2014 23.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Veje Olsen 30.11.2018
Thomas Veje Olsen 01.04.2014 23.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Veje Olsen 01.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ACHTUNG BABY INC. ApS

Skovstjernevej 3
2400 København NV

CVR

30535979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2014

P-nummer

1019400731

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-