ESBEN THORUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2008
 • CVR 30535278

Virksomheden ESBEN THORUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Psykologisk rådgivning" og har adresse i København V. De blev etableret i 21. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.207 DKK, mens den i 2022 var på -18.876 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 307.757 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

308’ DKK

+49%

Egenkapital

945’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

302’ DKK

+51%

Årets resultat

2023307.757 DKK
2022206.510 DKK
2021169.896 DKK
202085.436 DKK
2019-135.111 DKK
2018315.587 DKK
2017-77.980 DKK
2016192.150 DKK
201562.322 DKK
2014646.793 DKK
2013126.553 DKK
2012-

Likviditetsgrad

26 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.223’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -11’
  84’
  79’
  302’
  -
  302’
  -5’
  308’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  438’
  -
  -
  1.151’
  1.151’
  -
  -
  -
  -
  5’
  72’
  1.223’
  80’
  -148’
  61’
  -
  945’
  -
  945’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  -
  -
  -
  17’
  -
  278’
  1.223’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ESBEN THORUP HOLDING ApS 21.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Tullinsgade 10 · DK-1618 København V 30.01.2020
Tullinsgade 10 · DK-1618 København V 25.05.2016 29.01.2020
Frederiksberg Bredegade 7A · DK-2000 Frederiksberg 26.02.2015 24.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
869030 Psykologisk rådgivning 01.09.2014
999999 Uoplyst 21.10.2008 31.08.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-16 16.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.06.2010
125.000 DKK 21.10.2008 15.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Esben Tue Thorup 21.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Tue Thorup 11.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ESBEN THORUP HOLDING ApS

Tullinsgade 10
1618 København V

CVR

30535278

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2008

P-nummer

1014833532

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869030
Psykologisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at drive virksomhed med erhvervspsykologi via datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-