O.A. HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. okt. 2008
 • CVR 30533283

Virksomheden O.A. HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 22. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 96.606 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

+37%

Egenkapital

3.449’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

117’ DKK

+11%

Årets resultat

202196.606 DKK
202070.418 DKK
2019490.407 DKK
2018202.941 DKK
2017-27.698 DKK
2016-698.406 DKK
2015245.368 DKK
20141.496.677 DKK
2013-4.497 DKK
2012-5.287 DKK

Likviditetsgrad

9.592 %

+294%
God

Afkastningsgrad

1 %

+157%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.462’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.243’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  104’
  -
  1’
  105’
  117’
  -
  117’
  -20’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.691’
  -
  -
  2.220’
  2.220’
  -
  -
  -
  500’
  736’
  1.243’
  3.462’
  125’
  3.324’
  -
  -
  3.449’
  -
  3.449’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  5’
  13’
  3.462’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
O.A. HANSEN HOLDING ApS 22.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Lindealle 7 · DK-8740 Brædstrup 22.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 22.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ove Arne Hansen 22.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Arne Hansen 22.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

O.A. HANSEN HOLDING ApS

Lindealle 7
8740 Brædstrup

CVR

30533283

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. oktober 2008

P-nummer

1014831866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for NS Byggemarked ApS. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-