THEMLECH EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2008
 • CVR 30532589

Virksomheden THEMLECH EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Them. De blev etableret i 24. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.625 DKK, mens den i 2022 var på -6.124 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.617 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+84%

Egenkapital

82’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+84%

Årets resultat

2023-3.617 DKK
2022-23.021 DKK
2021-28.172 DKK
2020-33.848 DKK
2019-56.848 DKK
2018-273.839 DKK
2017-16.197 DKK
2016-6.168 DKK
2015-70.324 DKK
2014-5.716 DKK
201343.283 DKK
2012-26.607 DKK

Likviditetsgrad

1.037 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-7 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

91’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  3’
  3’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  29’
  91’
  91’
  125’
  -43’
  -
  -
  82’
  -
  82’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  91’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THEMLECH EJENDOMME ApS 24.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Them Østergård 29 · DK-8653 Them 24.09.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 24.09.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-09-24 24.09.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Leif Christensen 24.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leif Christensen 24.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THEMLECH EJENDOMME ApS

Them Østergård 29
8653 Them

CVR

30532589

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2008

P-nummer

1014813329

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom samt udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-