CHRISDJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2008
 • CVR 30532007

Virksomheden CHRISDJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 3. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.725 DKK, mens den i 2022 var på -7.900 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.424 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+112%

Egenkapital

-288’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

28’ DKK

+112%

Årets resultat

202328.424 DKK
2022-236.335 DKK
2021-120.058 DKK
202062.651 DKK
201932.547 DKK
2018-1.944 DKK
2017-2.622 DKK
2016-94.049 DKK
2015-132.067 DKK
2014-74.880 DKK
2013274.846 DKK
2012-162.844 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-16 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-594 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -12’
  49’
  36’
  28’
  -
  28’
  -
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  -
  49’
  49’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  49’
  125’
  -413’
  -
  -
  -288’
  -
  -288’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  5’
  -
  337’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHRISDJ HOLDING ApS 03.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Slotsalleen 54 · DK-5700 Svendborg 15.12.2021
Slotsalleen 54 · DK-5700 Svendborg 03.10.2008 14.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.09.2023
642010 Finansielle holdingselskaber 27.10.2008 25.09.2023
999999 Uoplyst 03.10.2008 26.10.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-12 12.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Chris Dam Jensen 03.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chris Dam Jensen 03.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHRISDJ HOLDING ApS

Slotsalleen 54
5700 Svendborg

CVR

30532007

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2008

P-nummer

1014812802

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-