NOVACOM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2008
 • CVR 30530055

Virksomheden NOVACOM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 8. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.812 DKK, mens den i 2022 var på -6.309 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.017 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-49%

Egenkapital

-415’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-13.017 DKK
2022-8.760 DKK
2021-33.603 DKK
2020-27.518 DKK
2019-27.023 DKK
2018-47.952 DKK
2017-44.402 DKK
2016-29.207 DKK
2015-24.681 DKK
2014-23.512 DKK
2013-19.780 DKK
2012-16.798 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-48.148 %

+35%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

+59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  125’
  -540’
  -
  -
  -415’
  -
  -415’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  -
  -
  -
  10’
  -
  415’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVACOM HOLDING ApS 08.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Siøvej 30 · DK-8370 Hadsten 08.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 08.10.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-20 20.10.2021
2008-10-08 08.10.2008 19.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Kai Andersen 08.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kai Andersen 08.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOVACOM HOLDING ApS

Siøvej 30
8370 Hadsten

CVR

30530055

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2008

P-nummer

1014789908

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Novacom International ApS
 • Royal Viking Group ApS
 • Royal Viking Hydro ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-