JG HOLDING GLESBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2007
 • CVR 30528581

Virksomheden JG HOLDING GLESBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glesborg. De blev etableret i 3. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 129.726 DKK, mens den i 2021 var på 139.651 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 543.319 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

543’ DKK

-22%

Egenkapital

3.385’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

561’ DKK

-22%

Årets resultat

2022543.319 DKK
2021699.051 DKK
2020530.235 DKK
2019395.496 DKK
2018278.963 DKK
2017290.324 DKK
2016333.792 DKK
2015-161.395 DKK
2014-108.309 DKK
201376.822 DKK
201234.992 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-29%
Svag

Soliditetsgrad

67 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.055’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

130’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

1.670’ DKK

-20%

Tilgodehavende

44’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  130’
  -
  -60’
  -
  69’
  -
  -25’
  -
  -25’
  561’
  -
  561’
  -
  543’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.137’
  1.874’
  -
  -
  1.874’
  5.011’
  -
  -
  -
  -
  17’
  44’
  5.055’
  125’
  1.452’
  59’
  -
  3.385’
  -
  3.385’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.037’
  83’
  -
  -
  -
  4’
  157’
  633’
  5.055’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JG HOLDING GLESBORG ApS 03.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kastbjergvej 5 · DK-8585 Glesborg 19.06.2009
Idrætsvej 8 · DK-8585 Glesborg 03.07.2007 18.06.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 03.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-03 03.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Gregersen 03.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Gregersen 03.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JG HOLDING GLESBORG ApS

Kastbjergvej 5
8585 Glesborg

CVR

30528581

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2007

P-nummer

1013424574

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er : investering, handel, service, kommunikation og som holdingselskab at eje anparter i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-