FREDGART INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2008
 • CVR 30526694

Virksomheden FREDGART INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 15. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.250 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 407.797 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

408’ DKK

> +999%

Egenkapital

221’ DKK

+222%

Omsætning

-

Resultat før skat

408’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023407.797 DKK
20222.790 DKK
2021-595.341 DKK
202077.439 DKK
201929.446 DKK
201861.657 DKK
201765.827 DKK
201693.787 DKK
201522.107 DKK
2014148.487 DKK
2013181.232 DKK
201250.190 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+128%
God

Overskudsgrad

-

Balance

523’ DKK

+330%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -12’
  425’
  413’
  408’
  -
  408’
  0
  408’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  487’
  -
  -
  487’
  487’
  -
  -
  -
  27’
  6’
  37’
  523’
  125’
  96’
  -
  -
  221’
  -
  221’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  297’
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  523’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FREDGART INVEST HOLDING ApS 15.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Møllehaven 9 · DK-4040 Jyllinge 08.12.2011
Møllehaven 8 · DK-4040 Jyllinge 15.09.2008 07.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 15.09.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-09-15 15.09.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Christian Høegh Fredgart 15.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Høegh Fredgart 15.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FREDGART INVEST HOLDING ApS

Møllehaven 9
4040 Jyllinge

CVR

30526694

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2008

P-nummer

1014757488

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber, der driver virksomhed med handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-