HMY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. sep. 2008
 • CVR 30523709

Virksomheden HMY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 5. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -40.035 DKK, mens den i 2021 var på -62.848 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.164 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

-87%

Egenkapital

4.873’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-25’ DKK

-108%

Årets resultat

202232.164 DKK
2021248.737 DKK
20201.009.509 DKK
2019702.665 DKK
20181.084.765 DKK
2017447.503 DKK
2016479.628 DKK
2015746.654 DKK
20142.464.827 DKK
20132.615.623 DKK
2012-2.907.718 DKK

Likviditetsgrad

19.400 %

+155%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.896’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-40’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.332’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  142’
  -365’
  223’
  1’
  -25’
  -
  -25’
  -58’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  324’
  -
  -
  563’
  563’
  -
  -
  62’
  205’
  2.042’
  4.332’
  4.896’
  125’
  4.630’
  118’
  -
  4.873’
  -
  4.873’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -58’
  16’
  6’
  22’
  4.896’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HMY HOLDING ApS 05.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Thuja Alle 15 · DK-2770 Kastrup 27.12.2017
Hindholm Alle 13 · DK-2770 Kastrup 05.09.2008 26.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 05.09.2008 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-13 13.06.2017
2008-09-05 05.09.2008 12.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Myrner 05.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Myrner 05.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HMY HOLDING ApS

Thuja Alle 15
2770 Kastrup

CVR

30523709

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. september 2008

P-nummer

1014756864

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@wanek-myrner.dk

Telefon

40862253

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-