SKF HOLDING 20.12.2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2007
 • CVR 30519809

Virksomheden SKF HOLDING 20.12.2007 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 19. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -22.000 DKK, mens den i 2021 var på -36.050 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -465.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-466’ DKK

-641%

Egenkapital

2.081’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-466’ DKK

-538%

Årets resultat

2022-465.627 DKK
202186.088 DKK
2020118.390 DKK
2019333.159 DKK
2018-217.509 DKK
2017111.657 DKK
2016-46.309 DKK
2015154.839 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012205.114 DKK

Likviditetsgrad

1.203 %

-53%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.269’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

+39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.269’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  402’
  -846’
  -
  -444’
  -466’
  -
  -466’
  -1’
  -466’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  5’
  2.269’
  2.269’
  125’
  1.898’
  58’
  -
  2.081’
  -
  2.081’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  22’
  -
  189’
  2.269’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKF HOLDING 20.12.2007 ApS 19.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Lotusvej 3 · DK-3650 Ølstykke 18.07.2014
Godthåbsvej 22 · DK-2000 Frederiksberg 25.02.2009 17.07.2014
Lotusvej 3 · DK-3650 Ølstykke 19.12.2007 24.02.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 19.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-08 08.07.2015
2009-02-25 25.02.2009 07.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.02.2009

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Kildeberg Frederiksen 19.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Kildeberg Frederiksen 20.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKF HOLDING 20.12.2007 ApS

Lotusvej 3
3650 Ølstykke

CVR

30519809

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2007

P-nummer

1013893817

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder besidde aktier og anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-