SØDAHL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2007
 • CVR 30518365

Virksomheden SØDAHL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 20. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 344.047 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

344’ DKK

-67%

Egenkapital

2.867’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

382’ DKK

-63%

Årets resultat

2023344.047 DKK
20221.040.441 DKK
2021331.642 DKK
2020396.797 DKK
2019368.767 DKK
2018135.074 DKK
2017592.887 DKK
2016162.948 DKK
20154.578 DKK
2014-1.250 DKK
20131.679 DKK
2012-212.773 DKK

Likviditetsgrad

27.346 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-107%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.876’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.502’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  306’
  -
  -
  306’
  382’
  -
  382’
  -
  344’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  374’
  374’
  -
  -
  -
  0
  206’
  2.502’
  2.876’
  125’
  2.272’
  157’
  -
  2.867’
  -
  2.867’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  9’
  2.876’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØDAHL HOLDING ApS 20.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Engskolevej 23 · DK-2730 Herlev 20.04.2012
Novembervej 33 · DK-2730 Herlev 20.12.2007 19.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 20.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-14 14.04.2016
2007-12-20 20.12.2007 13.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 20.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Erik Sødahl Larsen 20.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Sødahl Larsen 20.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØDAHL HOLDING ApS

Engskolevej 23
2730 Herlev

CVR

30518365

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2007

P-nummer

1013892241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-