KÅRE FREDSTED HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2007
 • CVR 30517490

Virksomheden KÅRE FREDSTED HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Tistrup. De blev etableret i 19. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 508.694 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

509’ DKK

+86%

Egenkapital

3.764’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

573’ DKK

+119%

Årets resultat

2023508.694 DKK
2022272.805 DKK
20211.592.601 DKK
2020637.876 DKK
2019504.554 DKK
2018320.786 DKK
2017334.105 DKK
2016362.099 DKK
2015450.250 DKK
2014422.367 DKK
2013-175.465 DKK
2012271.618 DKK

Likviditetsgrad

5.240 %

-73%
God

Afkastningsgrad

7 %

-17%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.814’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.640’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  269’
  260’
  -
  -
  260’
  573’
  -
  573’
  -65’
  509’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.174’
  1.174’
  -
  -
  -
  -
  125’
  2.640’
  3.814’
  125’
  3.211’
  100’
  -
  3.764’
  -
  3.764’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  0
  50’
  3.814’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KÅRE FREDSTED HOLDING ApS 19.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Birkevej 2 · DK-6862 Tistrup 20.06.2019
Hornevej 1 · DK-6862 Tistrup 19.12.2007 19.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 19.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-08-24 24.08.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Kåre Fredsted 19.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kåre Fredsted 19.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KÅRE FREDSTED HOLDING ApS

Birkevej 2
6862 Tistrup

CVR

30517490

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2007

P-nummer

1013891474

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-