NSP FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2007
 • CVR 30512715

Virksomheden NSP FINANS ApS befinder sig i branchen "Finansiel leasing" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 29. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 9.097 DKK, mens den i 2021 var på -6.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.183 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

+233%

Egenkapital

70’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

+233%

Årets resultat

20228.183 DKK
2021-6.150 DKK
2020923 DKK
20194.417 DKK
201830.638 DKK
2017-31.635 DKK
2016-78.004 DKK
2015-57.386 DKK
20141.432 DKK
201327.953 DKK
201218.049 DKK

Likviditetsgrad

130 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+218%
Svag

Soliditetsgrad

23 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

302’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

+248%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

302’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  9’
  -
  -
  -
  9’
  0
  -
  -
  0
  8’
  -
  8’
  -
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  53’
  105’
  11’
  12’
  302’
  302’
  125’
  -55’
  -
  -
  70’
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  232’
  302’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NSP FINANS ApS 29.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Ringvej 100 · DK-4000 Roskilde 20.06.2019
Østre Ringvej 100 · DK-4000 Roskilde 29.06.2007 19.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649100 Finansiel leasing 01.01.2008
652100 Finansiel leasing 29.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-31 31.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Nikolaj Skaarup Petersen 29.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolaj Skaarup Petersen 29.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NSP FINANS ApS

Østre Ringvej 100
4000 Roskilde

CVR

30512715

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2007

P-nummer

1013422814

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NSP MONTAGE ApS
 • NSP TECH ApS

Branchekode

649100
Finansiel leasing

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nsp4000@gmail.com

Telefon

26181771

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med industrielt materiel herunder tilbyde finansiering og leasing løsninger heraf samt yde konsulentbistand og montagearbejde med relation til dette materiel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-