Pausefitness ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2007
 • CVR 30512294

Virksomheden Pausefitness ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 29. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.322 DKK, mens den i 2022 var på -24.277 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.488 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

+87%

Egenkapital

-134’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

+90%

Årets resultat

2023-14.488 DKK
2022-29.381 DKK
2021-11.046 DKK
2020-19.280 DKK
2019-18.780 DKK
2018-18.891 DKK
2017-99.997 DKK
2016974.134 DKK
2015-3.098.269 DKK
2014-1.249.463 DKK
2013276.867 DKK
2012930.323 DKK

Likviditetsgrad

24 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+102%
Svag

Soliditetsgrad

-64 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

209’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

+105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  6’
  -
  -4’
  -
  2’
  0
  -
  -
  0
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  127’
  127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  82’
  82’
  209’
  125’
  -259’
  -
  -
  -134’
  -
  -134’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  319’
  -
  -
  -
  1’
  -
  338’
  209’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pausefitness ApS 19.01.2022
NYMANNS ApS 29.06.2007 18.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Krogenbergvej 15A · DK-3490 Kvistgård 18.05.2022
Linderupvej 31 · DK-3600 Frederikssund 17.09.2020 17.05.2022
Frederiksborgvej 25 · DK-3600 Frederikssund 03.08.2019 16.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2022
900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 01.01.2008 31.12.2021
923120 Selvstændigt udøvende kunstnere 01.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-23 23.08.2023
2022-09-26 26.09.2022 22.08.2023
2022-01-19 19.01.2022 25.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Birgitte Nymann 29.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Rommedahl 01.01.2022
Birgitte Nymann 03.07.2007 31.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pausefitness ApS

Krogenbergvej 15
3490 Kvistgård

CVR

30512294

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2007

P-nummer

1013422415

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bn@birgittenymann.dk

Telefon

28350530

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er foredrags-, forfatter- og kursusvirksomhed, medieudgivelse og investering i værdipapirer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-