EJENDOMSSELSKABET CENTERVEJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2007
 • CVR 30512103

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET CENTERVEJ ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 25. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 553.896 DKK, mens den i 2022 var på 556.386 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 260.507 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

261’ DKK

+5%

Egenkapital

1.584’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

334’ DKK

+5%

Årets resultat

2023260.507 DKK
2022248.188 DKK
2021295.331 DKK
2020269.310 DKK
2019234.434 DKK
201889.492 DKK
201785.922 DKK
201695.465 DKK
2015-127.819 DKK
2014-60.962 DKK
2013-56.011 DKK
2012-91.616 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+1%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.282’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

554’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

3.363’ DKK

-10%

Tilgodehavende

12’ DKK

+33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  554’
  -
  -89’
  -
  465’
  17’
  -148’
  -
  -131’
  334’
  -
  334’
  -73’
  261’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.270’
  -
  -
  -
  -
  5.270’
  -
  -
  -
  0
  11’
  12’
  5.282’
  125’
  1.459’
  -
  -
  1.584’
  -
  1.584’
  335’
  335’
  1.745’
  -
  -
  -
  1.745’
  1.131’
  -
  -
  55’
  5’
  -
  1.618’
  5.282’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET CENTERVEJ ApS 25.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Centervej 48 · DK-3600 Frederikssund 22.12.2015
5. Junivej 20 · DK-3550 Slangerup 25.06.2007 21.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 25.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-14 14.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Steen Lara Poulsen 25.06.2007
Steen Poulsen 25.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Lara Poulsen 25.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET CENTERVEJ ApS

Centervej 48
3600 Frederikssund

CVR

30512103

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2007

P-nummer

1013422237

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administration af ejendomme

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-