LS 2008 INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2008
 • CVR 30507290

Virksomheden LS 2008 INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 30. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 13.011 DKK, mens den i 2021 var på -29.542 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.392.575 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.393’ DKK

-194%

Egenkapital

12.070’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.782’ DKK

-194%

Årets resultat

2022-1.392.575 DKK
20211.480.363 DKK
2020366.390 DKK
20191.214.626 DKK
20182.167.244 DKK
2017557.451 DKK
2016359.222 DKK
2015-26.103 DKK
2014523.289 DKK
2013319.151 DKK
2012490.784 DKK

Likviditetsgrad

1.911 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.659’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

13’ DKK

+144%

Gældsforpligtelser

1.588’ DKK

-8%

Tilgodehavende

12.086’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  13’
  -
  -27’
  -
  -14’
  444’
  -
  -
  444’
  -1.782’
  -
  -1.782’
  -390’
  -1.393’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.573’
  -
  -
  -
  -
  1.573’
  -
  -
  -
  10’
  11.578’
  12.086’
  13.659’
  125’
  11.645’
  300’
  -
  12.070’
  -
  12.070’
  -
  -
  956’
  -
  -
  -
  956’
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  632’
  13.659’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LS 2008 INVEST ApS 30.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ejlskovvej 9 · DK-4000 Roskilde 07.01.2019
Ved Klostermuren 14 · DK-4000 Roskilde 07.10.2014 06.01.2019
Ved Klostermuren 14 · DK-4000 Roskilde 10.10.2012 06.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 30.06.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-31 31.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lone Strunch 30.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Strunch 30.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LS 2008 INVEST ApS

Ejlskovvej 9
4000 Roskilde

CVR

30507290

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2008

P-nummer

1014583846

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse i erhvervsdrivende selskaber samt at drive virksomhed indenfor handel, investering, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-