TØMRERMESTER ULRIK SARDAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2008
 • CVR 30506073

Virksomheden TØMRERMESTER ULRIK SARDAL ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 29. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 309.367 DKK, mens den i 2022 var på 428.173 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -144.933 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ulrik Kristian Sardal.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-145’ DKK

-114%

Egenkapital

56’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-186’ DKK

-114%

Årets resultat

2023-144.933 DKK
2022-67.747 DKK
2021-20.753 DKK
20205.201 DKK
201991.199 DKK
2018-56.827 DKK
2017-101.318 DKK
201632.660 DKK
2015-68.443 DKK
2014-7.052 DKK
201321.778 DKK
201212.775 DKK

Likviditetsgrad

153 %

-50%
God

Afkastningsgrad

-114 %

-303%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

-48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

162’ DKK

-46%

Bruttofortjeneste

309’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

162’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  309’
  -494’
  -
  -
  -185’
  0
  -
  -
  0
  -186’
  -
  -186’
  -41’
  -145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  -
  35’
  162’
  162’
  125’
  -69’
  -
  -
  56’
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  92’
  105’
  162’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TØMRERMESTER ULRIK SARDAL ApS 29.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ågården 43 · DK-2635 Ishøj 15.04.2019
Ågården 43 · DK-2635 Ishøj 16.05.2018 14.04.2019
Ågården 48 · DK-2635 Ishøj 06.05.2013 15.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 29.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-01 01.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Kristian Sardal 29.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Kristian Sardal 29.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TØMRERMESTER ULRIK SARDAL ApS

Ågården 43
2635 Ishøj

CVR

30506073

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2008

P-nummer

1014493952

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, herunder anden byggevirksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-