LARS PETER STENBERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2007
 • CVR 30505530

Virksomheden LARS PETER STENBERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 20. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.329 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+2%

Egenkapital

1.372’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

+2%

Årets resultat

202228.329 DKK
202127.707 DKK
202027.724 DKK
201926.881 DKK
201826.018 DKK
201724.516 DKK
201623.604 DKK
201521.936 DKK
201425.605 DKK
201337.349 DKK
201236.417 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.404’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  41’
  36’
  -
  36’
  -8’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.403’
  1.403’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1.404’
  125’
  1.247’
  -
  -
  1.372’
  -
  1.372’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  32’
  1.404’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LARS PETER STENBERG HOLDING ApS 20.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Cort Adelers Gade 10 · DK-6700 Esbjerg 26.08.2020
Sædding Strandvej 263 · DK-6710 Esbjerg V 02.06.2016 25.08.2020
Vægtens Kvarter 3 · DK-6710 Esbjerg V 05.06.2009 01.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 20.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lars Peter Stenberg 20.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Peter Stenberg 20.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LARS PETER STENBERG HOLDING ApS

Cort Adelers Gade 10
6700 Esbjerg

CVR

30505530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2007

P-nummer

1013213751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at investere i værdipapirer m.v. samt besidde anparter og/eller aktier i selskaber, der driver erhvervsmæssigt fiskeri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-