3BIEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2007
 • CVR 30504364

Virksomheden 3BIEN ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 10. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -632 DKK, mens den i 2021 var på -436 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.560 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-104%

Egenkapital

320’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-7’ DKK

-104%

Årets resultat

2022-6.560 DKK
2021162.053 DKK
2020-10.404 DKK
201948.138 DKK
2018-9.087 DKK
2017-13.176 DKK
201650.824 DKK
201572.301 DKK
2014-76.002 DKK
2013-20.996 DKK
2012-426.729 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

326’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-45%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  326’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  125’
  195’
  -
  -
  320’
  -
  320’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  6’
  326’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
3BIEN ApS 10.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 24 · DK-2820 Gentofte 19.06.2013
Ejgårds Tværvej 8 · DK-2920 Charlottenlund 03.10.2012 18.06.2013
Sankt Thomas Alle 7 · DK-1824 Frederiksberg C 14.06.2007 02.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.06.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 10.04.2007 31.05.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-10 10.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør 10.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Trebbien Pedersen 10.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Trebbien Pedersen 10.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

3BIEN ApS

Udsigten 24
2820 Gentofte

CVR

30504364

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2007

P-nummer

1013210892

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28118271

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-