ESKHOLM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. apr. 2007
 • CVR 30502728

Virksomheden ESKHOLM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 16. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -71.731 DKK, mens den i 2021 var på -7.865 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.243.136 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18.243’ DKK

+44%

Egenkapital

10.505’ DKK

-71%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10.162’ DKK

+75%

Årets resultat

2022-18.243.136 DKK
2021-32.306.947 DKK
202071.286.280 DKK
20194.963 DKK
2018-5.192 DKK
2017-7.014 DKK
2016-69.365 DKK
2015-4.237 DKK
2014-1.900 DKK
2013-5.093 DKK
201221.314 DKK

Likviditetsgrad

13.472 %

-84%
God

Afkastningsgrad

-1 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.583’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

-72’ DKK

-812%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.558’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -72’
  -
  -
  -
  -72’
  -
  -10.100’
  -
  -10.100’
  -10.162’
  -
  -10.162’
  -
  -18.243’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  4’
  395’
  10.558’
  10.583’
  125’
  9.173’
  1.207’
  -
  10.505’
  -
  10.505’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  2’
  78’
  10.583’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ESKHOLM HOLDING ApS 14.02.2013
RAPID EYE MEDIA HOLDING ApS 16.04.2007 13.02.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Halsvej 289 · DK-9310 Vodskov 16.02.2021
Smallegade 6C · DK-9310 Vodskov 09.02.2009 15.02.2021
Borups Allé 241 · DK-2400 København NV 16.04.2007 08.02.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2008
980000 Uoplyst 16.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-02-14 14.02.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anders Eskholm 16.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Eskholm 16.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ESKHOLM HOLDING ApS

Halsvej 289
9310 Vodskov

CVR

30502728

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. april 2007

P-nummer

1013207034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@eskholm.dk

Telefon

31681322

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber inden for IT virksomhed samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-