CHHK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2007
 • CVR 30498836

Virksomheden CHHK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Østbirk. De blev etableret i 10. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.001 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.734 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+159%

Egenkapital

60’ DKK

+444%

Omsætning

-

Resultat før skat

49’ DKK

+159%

Årets resultat

202348.734 DKK
2022-81.974 DKK
202134.110 DKK
2020-41.281 DKK
2019-13.862 DKK
2018-70.859 DKK
20171.253 DKK
2016-39.522 DKK
20155.015 DKK
201412.236 DKK
201351.562 DKK
2012-2.051 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

85’ DKK

+288%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  85’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  125’
  -88’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  85’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHHK HOLDING ApS 10.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ydingvej 5 · DK-8752 Østbirk 11.10.2008
Grundtvigsvej 1B · DK-8752 Østbirk 10.04.2007 10.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2008
652340 Finansielle holdingselskaber 18.08.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 10.04.2007 17.08.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-05 05.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 05.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Chris Henrik Hedegaard Kristensen 10.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chris Henrik Hedegaard Kristensen 10.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHHK HOLDING ApS

Ydingvej 5
8752 Østbirk

CVR

30498836

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2007

P-nummer

1013192126

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40416314

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje andele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller