GORRISSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2007
 • CVR 30497252

Virksomheden GORRISSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 3. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.426 DKK, mens den i 2021 var på -28.221 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.791.549 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.792’ DKK

-58%

Egenkapital

24.778’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.633’ DKK

-62%

Årets resultat

20221.791.549 DKK
20214.252.238 DKK
20203.286.346 DKK
20192.152.642 DKK
20182.215.494 DKK
20173.243.623 DKK
20162.368.238 DKK
20152.060.273 DKK
20141.080.352 DKK
20131.246.512 DKK
2012844.200 DKK

Likviditetsgrad

60.227 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24.796’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.540’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  226’
  -940’
  2.368’
  1.654’
  1.633’
  -
  1.633’
  -159’
  1.792’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14.256’
  -
  -
  14.256’
  14.256’
  -
  -
  6.979’
  -
  181’
  10.540’
  24.796’
  125’
  14.357’
  118’
  -
  24.778’
  -
  24.778’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  24.796’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GORRISSEN HOLDING ApS 03.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Stutmestervej 32 · DK-3400 Hillerød 31.08.2007
Lærkevej 11 · DK-3400 Hillerød 03.04.2007 30.08.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 03.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-14 14.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Gorrissen 03.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Gorrissen 01.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GORRISSEN HOLDING ApS

Stutmestervej 32
3400 Hillerød

CVR

30497252

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2007

P-nummer

1013189001

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GORRISSEN INVEST ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i aktier, såvel noterede som ikke noterede, fast ejendom mv., samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed, enten direkte eller ved helt eller delvist ejerskab af andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej