CLOV INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2007
 • CVR 30495195

Virksomheden CLOV INVEST ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 3. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 579.269 DKK, mens den i 2020 var på -99.579 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 587.859 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

588’ DKK

+723%

Egenkapital

542’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021587.859 DKK
2020-94.413 DKK
201936.374 DKK
2018-17.302 DKK
2017-95.869 DKK
2016-450.059 DKK
2015-215.732 DKK
201473.050 DKK
201367.966 DKK
2012-124.407 DKK

Likviditetsgrad

5.524 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+202%
God

Overskudsgrad

-

Balance

552’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

579’ DKK

+682%

Gældsforpligtelser

10’ DKK

-89%

Tilgodehavende

552’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  579’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  588’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  388’
  552’
  552’
  200’
  342’
  -
  -
  542’
  -
  542’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  552’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CLOV INVEST ApS 03.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ørbækgårds Alle 506 · DK-2970 Hørsholm 15.12.2021
Kaplevej 14 · DK-2830 Virum 17.05.2018 14.12.2021
Kaplevej 14 · DK-2830 Virum 30.07.2007 16.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 03.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-05 05.04.2017
2007-04-03 03.04.2007 04.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 05.04.2017
125.000 DKK 03.04.2007 04.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem. 03.04.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Carsten Skovgaard Roloff 03.04.2007
Lisette Kragh Flyvholm 03.04.2007 27.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Skovgaard Roloff 01.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Carsten Skovgaard Roloff 27.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Skovgaard Roloff 03.04.2007
Lisette Kragh Flyvholm 03.04.2007 27.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CLOV INVEST ApS

Ørbækgårds Alle 506
2970 Hørsholm

CVR

30495195

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2007

P-nummer

1013181736

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

roloff.carsten@gmail.com

Telefon

26156820

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulent- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller